von nach

Yumi studiuje intensywnie angielski.

Yumi studiuje intensywnie angielski. - Yumi studies English hard.

Other similar sentences:

polnisch english Autor
Yumi studiuje intensywnie angielski. Yumi studies English hard. CN
Studiuję język angielski. I study English. CK
Studiuję angielski dramat. I'm studying English drama. CK
Jutro będę się intensywnie uczył. I'll study hard tomorrow. CK
Gdyby się intensywnie uczył, zdałby test. If he studied hard, he could pass the test. piksea
Ta maszyna do pisania była intensywnie użytkowana. This typewriter has seen plenty of use. CK
Powodem twojego niepowodzenia jest to, że nie pracowałeś wystarczająco intensywnie. The reason for your failure is that you did not try hard enough. CK
Bill nie znosi tego, że jego ojciec intensywnie pali. Bill hates that his father smokes heavily. CN
Studiuję na uniwersytecie. I study at a university. Nero