von nach

lot auf niederländisch

Übersetzung von lot im englisch niederländisch Wörterbuch:
Übersetzung hinzufügen

Ähnliche Wörter bzw. Synonyme von lot im Wörterbuch englisch niederländisch

englisch niederländisch

Sätze mit lot in der Datenbank

englisch niederländisch Autor
"Today, the milkman was buried. There were a lot of people, cause everybody in the village knew him." "Oh, is there a milkman in Linschoten?" "Well, no, not anymore!" "Vandaag is de melkboer begraven. Er was veel volk, want op het dorp kende iedereen hem." "O, is er in Linschoten een melkboer?" "Nou nee, nu dus niet meer!" Dorenda
He had been through a lot of difficulties in his youth. Hij heeft veel moeilijkheden meegemaakt in zijn jeugd. martinod
I get a lot of questions, either by mail or by mouth, about some matter or another, and I often think that it's a shame not to publish the answers. Ik krijg, per brief of mondeling, veel vragen over het een of ander onderwerp, en ik dacht er dikwijls aan, dat het spijtig is de antwoorden niet te publiceren. GrizaLeono
I guess you've got a lot of questions. Ik denk dat je een heleboel vragen hebt. MSWindowsinside
I have a lot of friends here. Ik heb hier een heleboel vrienden. Citrine
I've seen a lot worse. Ik heb veel erger gezien. Raizin
If you want to become big and strong when you grow up, you have to eat a lot of spinach and peanut butter sandwiches. Als je later groot en sterk wilt worden, moet je veel spinazie en boterhammen met pindakaas eten. Dorenda
In this time of the year the roadsides are in full bloom. You can find there, for example, a lot of cow parsley, rapeseed, and dandelions. In deze tijd van het jaar staan de bermen in volle bloei. Je vindt er bijvoorbeeld veel fluitenkruid, koolzaad en paardenbloemen. Dorenda
Industrial countries require a lot of skilled labor. Industriële landen vereisen veel behendige arbeid. DjWLaan
Looks like I made a lot of mistakes. Het ziet ernaar uit dat ik veel fouten heb gemaakt. MSWindowsinside
People worry a lot more about the eternity after their deaths than the eternity that happened before they were born. But it’s the same amount of infinity, rolling out in all directions from where we stand. Mensen maken zich veel meer zorgen over de eeuwigheid na hun dood dan over de eeuwigheid die zich voor hun geboorte heeft afgespeeld. Het is echter dezelfde hoeveelheid eeuwigheid, die zich uitrolt in alle richtingen vanaf het punt waar wij staan. PaulP
That's going to take a lot time. Dat gaat veel tijd kosten. Globetrotter
The sponge takes in a lot of water. Deze spons neemt veel water op. carlosalberto
There are a lot of stars which are larger than our sun. Er bestaan veel sterren die groter zijn dan onze zon. Dorenda
They've been spending a lot of time together. Ze hebben samen veel tijd doorgebracht. LaraCroft
Tom has a lot to learn. Tom heeft nog veel te leren. ReneeMona
You can have a lot of friends, until you want to go stay with them. Ge kunt veel vrienden hebben, totdat ge bij hen wilt gaan logeren. martinod
Satz Übersetzung hinzufügen
Meistgesucht im Deutsch Wörterbuch
Meistgesucht im Englisch Wörterbuch

AnzeigenDefinition lot

Lot
Lot is a department of France. Lot or LOT may also refer to: Land lot, an area of land Parking lot, for automobiles Backlot, in movie production Lot number[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Lot

LOT Polish Airlines
LOT Polish Airlines, legally incorporated as Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (Polish pronunciation: [lɔt], flight), is the flag carrier of Poland. Based[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/LOT_Polish_Airlines

Lot Lot
Lot Lot (ロットロット, Rotto Rotto) is a multiplatform puzzle video game developed and published by Irem. Tokuma Shoten published the game on home platforms[...]
https://en.wikipedia.org/wiki/Lot_Lot